➠ Kembali ke Laman Utama

Infrasel - Daftar Maklumat Syarikat


Pendaftaran syarikat untuk projek Kontrak Jangka Panjang(KJP) bagi kerja-kerja rutin dan berkala penyelenggaraan jalan-jalan negeri di negeri Selangor Darul Ehsan.

Skop kerja yang ditawarkan seperti menampal pothole, meratakan bahu jalan, memotong rumput, mencuci perabot jalan, mencuci pembetung dan jambatan, mencuci longkang dan kerja-kerja penyelenggaraan eletrik bagi aset-aset JKR.

Nota : Wajib mengisi maklumat bagi kotak yang bertanda *.

ALAMAT BERDAFTAR SYARIKAT
BUTIRAN SYARIKAT
No
Nama
No. Kad Pengenalan
Bahagian / Syer (%)
Action


MAKLUMAT CIDB / UPEN / AKAUN

No
Gred
Kategori
Kod Pengkhususan
Action


PENGALAMAN SYARIKAT BERKENAAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN
No
Butiran Kontrak
Nilai Kontrak
Lokasi Kontrak
Tahun Kontrak
Action


No
Kategori
Lampiran
Action


**Tekan Ctrl Key untuk memilih lebih daripada 1 Skop Penyelenggaraan
DOKUMEN SOKONGAN

Klik untuk Pengesahan Maklumat